Nemocniční lékárna

Nemocniční lékárna Nemocnice Znojmo je zařízením lékárenské péče ve smyslu zákona a je nedílnou součástí nemocničního komplexu. V týmu složeném z farmaceutů, farmaceutických asistentů a sanitářů zajišťuje komplexní farmaceutickou péči pro ambulantní i hospitalizované pacienty nemocnice. Podle poskytovaných služeb se dělí na ústavní a veřejné oddělení. 

Lékárna zajišťuje zásobování nemocničních oddělení léčivými přípravky, dezinfekčními prostředky a zdravotnickým materiálem pro poskytování léčebné péče hospitalizovaným pacientům nemocnice. Pro potřeby oddělení nukleární medicíny (ONM) zajišťuje přípravu radiofarmak. Pro potřeby oddělení radiační a klinické onkologie (ORKO) zajišťuje přípravu roztoků cytotoxických léčiv. Obě zmíněné přípravy probíhají na specializovaných pracovištích lékárny pro přípravu zvlášť náročných lékových forem. Dle platných právních předpisů zajišťuje lékařům farmaceutický servis pro průběh klinických hodnocení léčiv. Dle aktuálních informací SUKL řídí a vede agendu pozastavování výdeje a použití závadných léčiv, organizuje jejich stahování z trhu z oddělení nemocnice i od pacientů. Dozoruje kontrolu kvality připraveného medicinálního vzduchu v nemocnici dle platné legislativy.

Veřejné oddělení nemocniční lékárny poskytuje lékárenskou péči pacientské veřejnosti tj. výdej léčivých přípravků na recepty, elektronické recepty, výdej zdravotnických prostředků na poukazy, výdej a prodej doplňkového sortimentu a léčebné kosmetiky (AVENE, BIODERMA). Lékárna je nositelem oprávnění k objednávání a výdeji konopí k léčebným účelům.  Telefonní číslo do přípravny léčiv pro léčebného konopí – 515 215 217.

Standardem je široká skladová zásoba léčiv a zdravotnických prostředků návazná na preskripci lékařů nemocnice, poskytování informací o jejich správném užívání, uchovávání a aplikaci, klientsky příznivá cenová politika s minimálními či nulovými doplatky pro všechny pacienty bez návaznosti na klientskou kartu.

V galenické laboratoři s nadstandardní zásobou surovin zajišťuje přípravu širokého spektra individuálně připravovaných léčivých přípravků dle lékařských receptů i požadavků oddělení nemocnice. Délky jednotlivých příprav se liší časovou náročnosti konkrétní lékové formy, čas každé přípravy je vždy komunikován s pacientem. 

Od 1.5.2023 nepřijímáme slevové Rodinné pasy a Senior pasy. Oproti tomu jsme snížili ceny pro všechny klienty, nikoli pouze pro držitele slevových karet.