Oddělení otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

OMEZENÍ PÉČE OD 1.6.2023 —> Změna poskytované péče od 1.6.2023


Otorinolaryngologie je obor specializující se na diagnostiku a léčbu nemocí uší, nosu a krku. Oddělení poskytuje komplexní péči o pacienty s ORL onemocněním na lůžkové části a v ambulancích pro dospělé i dětské pacienty.


Zabýváme se diagnostikou, léčbou, prevencí a dispenzarizací nádorových onemocnění, zánětlivých onemocnění uší, nosu, krku a jejich komplikací, včetně jejich chirurgického řešení, dále poruch hlasu, sluchu a rovnováhy, řešíme úrazy obličeje a odstraňujeme cizí tělesa. Dále provádíme plastické a korekční operace v oblasti obličeje a krku.


V ambulancích se zabýváme všemi onemocněními ORL oblasti, vč. vyšetřování rovnovážného ústrojí. Pacienti jsou vyšetřováni s použitím moderního vybavení, standardem je endoskopická technika a mikroskop. Ve specializované a foniatrické ambulanci diagnostikujeme a léčíme poruchy hlasu, řeči i polykání a provádíme sluchovou protetiku (přidělování sluchadel). Vyšetření sluchu je prováděno v audiometrické komoře, je k dispozici i objektivní audiometrie (tympanometrie, otoakustické emise a BERA).
Provádíme vstupní, výstupní a preventivní vyšetření sluchu pro práci v hluku a ve výškách. Dále screeningové vyšetření sluchu u novorozenců a dětí v 5-ti letech věku.


Naši pacienti jsou hospitalizováni na lůžkovém ORL oddělení, které je součástí lůžkového oddělení chirurgických oborů (LOCHO I), dětské pacienty hospitalizujeme na dětském oddělení. Na operačních sálech se provádí široké spektrum operací:
operace zevního ucha (plastika a modelace boltců), zvukovodu, sanační a rekonstrukční operace středouší, zavedení ventilačních trubiček, nejen u dětí. Operace nosu a nosní přepážky, vedlejších dutin nosních (FESS s pomocí Shaveru). Zvláště u dětí pak endoskopicky asistované odstranění nosní mandle, odstranění krčních mandlí, operace chrápání (OSAS). Endoskopické operace hrtanu s použitím mikroskopu i zevní operace, včetně kompletního odstranění hrtanu. Dále jsou to operace slinných žláz (podčelistní i příušní) s peroperačním monitorací lícního nervu, operace krčních cyst a píštělí, operace krčních uzlin, včetně jejich kompletního odstranění při nádorových onemocněních. V akutních případech jsou odstraňována cizí tělesa v ORL oblasti. Plastické operace v oblasti hlavy a krku, např. po odstranění kožních nádorů.


Oddělení je akreditované pro další vzdělávání lékařů.